Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Školský internát SZŠ-EK Nové Zámky

Žiacka rada ŠI

Žiacka rada ŠI je poradný orgán MZ vychovávateľov ŠI. Skladá sa spravidla z predsedov (alebo iných skupinou poverených zástupcov) jednotlivých výchovných skupín ŠI. Žiacka rada má svoje poslanie a kompetencie legislatívne ustanovené.

Predseda: Kristína Tóthová

Športový referent: Martin Lukáč

Kultúrna referentka: Naďa Osoliová

Členovia:

Jana Polgárová 1. VS

Olivér Hatyina 2. VS

Csilla Szabóová 3. VS

Koordinátor žiackej rady: Mgr. Ildikó Trencsiková