Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Školský internát SZŠ-EK Nové Zámky

Režim dňa v školskom internáte

6.15 h  - budíček pre žiakov odchádzajúcich na vyučovanie začínajúce o 7.05 h, resp. 7.15 h
6.45 h  - budíček pre ostatných žiakov
6.45 h – 7.00 h  - ranná hygiena, úprava izieb
6.20 h – 7.15 h  - raňajky
7.15 h – 7.30 h  - odchod do školy
12.10 h – 14.00 h  - obed v školskej jedálni
14.00 h – 16.00 h  - osobné voľno žiakov individuálne vychádzky, krúžková činnosť
16.00 h – 17.30 h  - činnosti podľa školského výchovného programu
   - štúdium
17.30 h – 18.00 h  - večera
18.00 h – 20.00 h  - činnosti podľa školského výchovného programu
   - štúdium
20.00 h – 21.30 h  - osobné voľno, záujmová činnosť
   - štúdium
21.30 h – 22.00 h  - príprava na večierku, osobná hygiena
22.00 h  - večierka
22.00 h – 06.00 h  - nočný pokoj, kontrola priestorov, zabezpečovanie nerušeného kľudu ubytovaných
   
Režim dňa v piatok:
14.00 h – 16.00 h  - úprava izieb, odchod ubytovaných zo školského internátu